logo
Les

O nás

Jsme poradenská společnost specializující se na environmentální regulaci s důrazem na lesnictví a zemědělství. Nabízíme strategické poradenství pro podniky, které se potřebují orientovat v komplexních otázkách udržitelnosti a souladu s právními požadavky. Naše služby zahrnují identifikaci rizik, plánování udržitelných strategií a spolupráci s odborníky a institucemi v této oblasti. Jsme zde, abychom vám pomohli chránit váš podnik a přispět k řešení environmentálních výzev.

Naším cílem je poskytovat strategické poradenství a zajistit, že Vaše aktivity a jejich rozvoj jsou v souladu s vývojem environmentální regulace v dlouhodobém horizontu. Zároveň identifikujeme rizika ve vztahu ke stále přísnější regulaci s cílem zajistit ochranu dobrého jména Vaší společnosti. V návaznosti na oblast Vašeho působení nalezneme vhodný přístup k udržitelnosti, abyste měli jistotu, že vynaložené úsilí bude mít opravdovou přidanou hodnotu k řešení environmentálních problémů.

Jsme si vědomi, že ochrana životního prostředí a současná environmentální regulace jsou komplikovanými oblastmi, které vyžadující vysokou míru specializace. Z tohoto důvodu nabízíme komplexní poradenství založené na spolupráci s výzkumnými institucemi, státní správou, prověřenými advokátními kancelářemi a dalšími partnery, kteří jsou experty v dané oblasti. Strategická koordinace mezi relevantními aktéry je z našeho pohledu nezbytným předpokladem pro dosažení efektivních řešení fungujících v praxi.

Votěch Bašný

Zakladatel

Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D. LL.M

Zakladatelem společnosti je Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M., který je právníkem a konzultantem se širokým portfoliem zkušeností ze státní i soukromé sféry, díky kterým získal výjimečnou perspektivu při řešení projektů. V rámci jeho působení v Nadaci dřevo pro život vedl projekt „Lesnická legislativa EU“ se zaměřením na regulaci lesnického sektoru na úrovni Evropské unie v kontextu s výzvami pro lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Rovněž v minulosti působil na pozici senior associate v environmentálním týmu advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze.

Vojtěch se specializuje na environmentální regulaci a zajímá se především o lesní právo, zemědělské právo, ochranu biodiverzity, zajištění dřeva z legálních zdrojů, biohospodářství a udržitelné finance v těchto oblastech. Vojtěch má zkušenosti se zastupováním státu v expertních skupinách Evropské komise a Pracovní skupině pro oblast lesnictví Rady EU v Bruselu. Vojtěch byl zapojen do tvorby legislativy na Ministerstvu zemědělství, působil jako expert na mezinárodní lesnickou politiku a zahraniční lesnickou politiku České republiky. Rovněž se účastnil mezinárodních vyjednávání v rámci UNFF a EHK OSN.

Praxe

  • Nadace dřevo pro život
  • Advokátní kancelář Delloite Legal v Praze
  • Evropská komise - DG CLIMA
  • Ministerstvo zemědělství České republiky – Odbor legislativní a právní
  • Advokátní kancelář Peychlová Jonáková & Partners

Služby

Nabízíme expertní poradenství například v těchto oblastech:

service

EUDR - nařízení proti odlesňování

Poskytujeme kompletní poradenství v problematice již platného nařízení proti odlesňování, které se dotýká produkce relevantních komodit jako je skot, palma olejná, kakao, kaučuk, káva, sója a dřevo, a především se vztahuje na relevantní produkty z těchto komodit.

  • Komplexní poradenství pro hospořádské subjekty a obchodníky
  • Nastavení systému náležité péče a ověřování geolokalizace
  • Zavedení systémového řešení pro plnění všech povinností
service

Strategické poradenství

Nabízíme odborné poradenství v oblasti udržitelného využívání přírodních zdrojů v kontextu současné a budoucí regulace, které Vám pomůže rozvíjet se v souladu s odpovědným přístupem k ochraně životního prostředí.

service

Lesnictví a zemědělství

Zaměřujeme se na problematiku rozvoje a podpory udržitelného hospodaření v lesích a modernizaci dřevozpracujícího průmyslu, včetně problematiky biohospodářství.

service

Uhlíkové offsety

Nabízíme komplexní poradenství v oblasti ověřeného snížení emisí nebo zvýšení pohlcení uhlíku pro využití kompenzaci emisí ze strany soukromých společností, včetně přípravy udržitelných projektů k ochraně jednotlivých složek životního prostředí.

service

Školení a vzdělávání

Pomáháme jednotlivcům, soukromým společnostem a podnikům porozumět a efektivně reagovat na stávající a nové výzvy environmentální regulace.

service

Expertní podpora

Poskytujeme expertní podporu a zpracování odborných podkladů v rámci legislativního procesu, připomínkového řízení a vypořádání připomínek.

service

Udržitelnost pro soukromý sektor

Zajišťujeme podporu soukromému sektoru v oblasti sledování jejich pokroku v oblasti udržitelnosti a potřebné aktivizace investic do opatření k rozvoji ochrany a zlepšování stavu životního prostředí.

service

Odborné zastupování

Nabízíme pomoc při odborném zastupování v expertních orgánech, pomoc v rámci komunikace se státní správou a přípravy regulace v EU a ČR.

service

Monitoring legislativy a koncepčních dokumentů ČR, EU, OSN

Pravidelný monitoring legislativy a koncepčních dokumentů v České republice, Evropské unii a OSN. S naším servisem můžete být informování o aktuálním vývoji a novinkách v ochraně životního prostředí.